Zawodowo – lekarz medycyny społecznej, psychiatra dzieci i młodzieży. Zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK w Toruniu. W swojej praktyce przyjmuje biopsychospołeczny model zdrowia, wymagający holistycznego podejścia do Pacjenta. Uczestniczy w projektach na rzecz psychiatrii środowiskowej (Razem łatwiej – wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Dołącz do nas – wsparcie na rynku pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Rodzina w Centrum – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej).

Prywatnie – miłośniczka natury, szczególnie kwiatów.